Axencia Local de Colocación

Entrevistas dixitais

JOAQUÍN DOSIL

JOAQUÍN DOSIL

Coach y Profesor de Psicología de la Universidad de Vigo

2012-07-17 16:02:13

Los internautas preguntan a JOAQUÍN DOSIL

María 2012-07-18 11:27:46

Que consellos lle daría, a nivel emocional, a unha persoa que leva máis de dous anos desempregada?

Cada caso é singular e debe valorarse individualmente. A xestión das emocións é clave despois de tanto tempo sen encontrar traballo. O primeiro é valorar cal é o estado emocional actual e ver as fases polas que pasou a persoa desempregada. O segundo sería atopar o estado emocional axeitado para afrontar o presente e o futuro. O terceiro, deseñar unha nova estratexia de busca, incluíndo a xestión de emocións como parte do proceso intelixente de busca.