Axencia Local de Colocación

Presentación

Presentación

Os días 11 e 12 de maio celebrarase no Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela o Foro da Innovación para o Emprego. O obxectivo principal do Foro, será o de contribuir a dinamización do mercado de emprego, realizando accións de vinculación laboral directa e fomentando a xestión de novos postos de traballo, ao tempo de favorecer a mellora das competencias e cualificacións profesionais das persoas demandantes de emprego e informar sobre recursos e ferramentas útiles para a busca activa de traballo.

Dende a Comisión Europea proponse reusar, reparar, reconstruir e reciclar os materiais e os productos, eliminando o concepto de desperdicio e convertindoo e recursos valiosos, con elo pretende impulsar a transición de Europa cara a Economía Circular, como impulso á competitividade mundial, fomentando o crecemento económico sustible e a creación de novos postos de traballo.

Con elo, están emerxendo multiples opción laborais basadas no abandono do actual modelo productivo centrado en producir, consumir e desvotar, para pasar a un modelo onde os productos usados non se desperdición, senon que se reutilizan e reaproveitan na maior medida posible até esgotar a súa vida útil.

Nesta aposta, as Cidades teñen un papel clave que desempeñar para asegurar unha boa correspondencia entre a demanda, destes novos postos de traballo, centrados nas TIC, Reciclaxe de residuos, a protección do Medio ambiente, a agricultural, ou o comercio local, co fin de asegurar unha mellora da empregabilidade das persoas e a creación de novos postos de traballo para os nosos ciudadáns.

O Foro da Innovación para o Emprego inclúe un amplo programa de actividades, agrupadas en oito bloques: máis de 40 obradoiros e relatorios; sesións de información e orientación; presentación de marca persoal; presentación de ideas innovadoras na Economía Circular; máis de 25 empresas con presentacións de recuros e productor innovadores para a procura de emprego; encontros técnicos para a innovación na Economía Circular no ámbito local, etc.

Ademais, entre as actividades que se realizan no marco do Foro inclúese a xestión de ofertas de emprego. Este labor de intermediación laboral, de carácter público e gratuíto, é un servizo permanente da Axencia Local de Colocación. No marco do Foro da Intermediación e o Emprego 2017 prevese a xestión de 100 ofertas. Algunhas das empresas participantes realizarán entrevistas de selección no propio Palacio de Congresos a candidatos/as previamente convocados/as.

Así, no FIE/2017 encontraremos un amplo programa de actividades:

  • OFERTAS DE EMPREGO No evento realizaranse parte dos procesos de selección das ofertas xestionadas, entre o 5 de abril e o 11 de maio, no marco do FIE/2017. A previsión é xestionar arredor de 100 postos de traballo.
  • FORMACIÓN . Actividades formativas para a mellora do perfil profesional e a búsqueda de emprego en ocupacións emerxentes no entorno da Economía Circular.
  • A TÚA MARCA   “Circuito de Obradoiros para a construcción da marca persoal”. Onde poderas coñecer as distintas ferramentas para o posicionamento online e dispor de recursos para crear os teus perfiles e mellorar a presencia en redes: Imaxe persoal, Fotografía, Video curriculum e Probas e test de selección online
  • PUNTOS DE ORIENTACIÓN E ASESORAMENTO No FIE funcionarán até 10 puntos de orientación e asesoramentos para a procura de emprego.  
  • PODES SER TI “PRESÉNTATE E CONVENCE NOS”. PRESENTACIÓNS RÁPIDAS A EMPRESAS E SERVIZOS DE CONSULTORIA E SELECCIÓN. Se cres que o teu perfil se axusta ós postos de traballo ofertados, presenta en 5 minutos a túa marca persoal (2 minutos presentación de video curriculum ou infográfico e 3 minutos para a presentación rápida, en formato “elevator pitch”). As persoas interesadas participarán en diferentes obradoiros de preparación nos días previos ao Foro, e contarán co asesoramento de persoal especializado en marca persoal, imaxe, oratoria e selección.
  • PRESENTACIÓNS DE NOVAS E INNOVADORAS SOLUCIÓNS PARA A BUSCA DE EMPREGO “Innovar é ver e facer as cosas doutro xeito”. Durante o FIE contaremos ca presencia e presentación de ferramentas e recursos que aportan innovación en materia de empregabilidade.
  • CONCURSO DE “IDEAS INNOVA DORAS PARA O EMPREGO NA ECONOMÍA CIRCULAR” Co FIE abrese a 2ª convocatoria do concurso de Ideas innovadoras para o emprego, dotado con 2 premios de 10.000,00 € para a implementación dos proxectos gañadores. Os grupos participantes farán as súas presentación de proxecto no FIE.
  • XORNADAS “OS EMPREGOS EMERXENTES NO ENTORNO DA ECONOMÍA CIRCULAR” Na seguridade de que os Concellos teñen un papel clave que desempeñar na creación e o apoio ás condicións axeitadas para a transición cara á Economía Circular, que llevará á creación de máis e mellores postos de traballo para os seus ciudadáns. No Foro abrirase un Espacio para abordar os distintos desafíos que ten o mercado de traballo da Área Metropolitana no ámbito da Economía Circular. Con este encontro, no que participarán empresarios e persoal das diferentes administración, buscase reunir ideas para á innovación local e a creación dunha estratexía de emprego enfocada ao fomento das actividades económicas e a consolidación dun mercado de traballo metropolitano, baseada nun modelo de Economía Circular.