Axencia Local de Colocación

Inscríbete

Desde o formulario desta páxina podes inscribirte á páxina web da Axencia Local de Colocación e aproveitarte dos servizos de demanda e oferta de emprego que ofrece, así como de outros moitos recursos relacoinados co ámbito laboral.

Se representas a unha empresa poderás enviarnos as vosas vacantes de emprego, que publicaremos na sección de Ofertas de Emprego. Se es unha persoa física que demanda traballo poderás enviar a túa candidatura ás ofertas publicadas e dende a páxina web a faremos chegar á empresa demandante.

Tipo de inscrición
Datos de Acceso
Datos persoais
  • Hombre Mujer
Datos de situación
  • (Pulsa a tecla CMD ou SHIFT para seleccionar varias opcións)
  • Sí (igual o superior al 33%)
  • (Pulsa a tecla CMD ou SHIFT para seleccionar varias opcións)
Datos de contacto
En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos persoais se incorporarán ao ficheiro AXENCIA LOCAL DE COLOCACION, creado baixo responsabilidade do DEPARTAMENTO DE EMPREGO DA CONCELLARIA DE FAMILIA, BENESTAR SOCIAL, MUJER E EMPREGO DO CONCELLO DE SANTIAGO, o cal se encontra debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos coa finalidade de xestionar os datos achegados polas persoas solicitantes de emprego para a intermediación laboral entre estes e as empresas, colaborar na inserción e orientación laboral das persoas que o demanden. Indicámoslle que os seus datos poden ser comunicados ao Servizo Galego de Colocación, empresas coas que se asinan convenios de colaboración, ademais das cesións previstas na lei. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición ante a Axencia Local de Colocación, na dirección seguinte: R/ Alcalde Raimundo López Pol, s/n, 15703, Santiago de Compostela.