Resultados provisionais da entrevista alumnado traballador do programa de emprego "CREAS IV"