PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES/AS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, AO ABEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS PARA O FOMENTO DO EMPREGO 2023 (RISGA 2023)

DATA DE PUBLICACIÓN 08 de Junio de 2023

O obxecto da presente convocatoria é regular as bases do proceso para a selección e contratación laboral temporal de dez (10) traballadores, ao abeiro do PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS PARA O FOMENTO DO EMPREGO 2023, de conformidade coa Orde do 9 de xaneiro de 2023, da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (RISGA) e se aproba a convocatoria para o ano 2023.