Cursos AFD 2016 do Concello de Santiago de Compostela (Accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas desempregadas)

DATA DE PUBLICACIÓN 17 de Junio de 2016

Os curso AFD 2016 do Concello de Santiago de Compostela son:

ORGANIZACIÓN E PROXECTOS DE INSTALACIÓN SOLARES TÉRMICAS   (Codigo: ENAE0308)

MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓN SOLARES TÉRMICAS    (Código: ENAE0208)

 MONTAXE E MANTEMENTO DE REDES DE AUGA    (Código: ENAT0108)

Nas vindeiras semanas darán comenzo estes cursos, financiados pola Consellería de Economia, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo.

Se estás interesado/a debes inscribirte presencialmente na túa Oficina de Emprego ou a través da web do Servicio Público de Emprego deGalicia: http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasFormacion/ , utilizando o teu usuario e contrasinal.

Máis información:

Organización e proxectos de instalación solares térmicas (Codigo: ENAE0308), 648 horas.

Requisitos:

• Bacharel LOE/ Bacharel LOXSE/COU
• Ter aprobadas as competencias clave de nivel 3
• Ter superado algún certificado de nivel 2 Enerxía e auga

Montaxe e mantemento de instalación solares térmicas  (Código: ENAE0208) 658 horas

Requisitos:
• ESO/ 2º BUP/ FP1
• Ter superado as probas de competencia de nivel 2
• Ter superado algún curso de nivel 1 de Enerxía e auga

Montaxe e mantemento de redes de auga (Código: ENAT0108) 468 horas

Requisitos

  • ESO/ 2º BUP/ FP1
  • Ter superado as probas de competencia de nivel 2
  • Ter superado algún curso de nivel 1 de Enerxía e auga