RESULTADOS FINAIS DO PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS/AS A ALUMNOS/AS TRABALLADORES/AS DO OBRADOIRO SANTIAGO SUSTENTABLE II PROMOVIDO POLO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA