RESULTADOS FINAIS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA AS PRAZAS DE DIRECTOR/A E MESTRES/AS DO OBRADOIRO CREAS III PROMOVIDO POLO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA