Resultados provisionais da proba o alumnado traballador do programa de emprego "CREAS IV"