BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES/AS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, AO ABEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS PARA O FOMENTO DO EMPREGO 2022 (RISGA 2022)

DATA DE PUBLICACIÓN 04 de Julio de 2022

Podes consultar as bases aquí