CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN REGULADORAS DO PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SEIS TRABALLADORAS, COMO PERSOAL LABORAL, AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE, DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE DA XUNTA DE GALICIA, PARA O FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO