BASES PARA A SELECCIÓN DO DOCENTE SUSTITUTO DO CERTIFICADO DE “DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS CON TECNOLOXÍA WEB (IFCD 0210)”, PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “INNOBOSQUE”, DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA