Resultados provisionais da valoración do CURRICULUM dos docentes, director e titor do Obradoiro de emprego dual BERCE DO SAR