LISTAXES DEFINITIVAS - BAREMO PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO TRABALLADOR DO OBRADOIRO DE EMPREGO "BERCE DO SAR"