CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE SEIS TRABALLADORAS , AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE, DA CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE DA XUNTA DE GALICIA, PARA O FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO