Formación

CURSO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA E CULTURAL A TRAVÉS DAS TIC

Edificio Cersia - Santiago de Compostela

Data Inicio 13 de Diciembre de 2021

REQUISITOS:

Dirixido prioritariamente a persoas migrantes desempregadas ou con emprego precario, que estean en risco ou situación de exclusión social.


CONTIDO:

Contidos inmersión lingüística:
1. Lingua, cultura e sociedade: contidos socioculturais
2. Lingua e sistema: coñecemento do código
• Gramática
• Fonética e ortografía
• Léxico
3. Lingua e comunicación: función comunicativas

Contidos tecnolóxicos:
1. Sofware – Hadware: diferenzas básicas.
2. Carpetas e arquivos.
3. Programas básicos para o traballo habitual.
4. LibreOffice – MicrosoftOffice.
5. Manexo básico de Internet e dispositivos móbiles.
6. Seguridade na rede.
7. Xestións dixitais para o uso diario (saúde, Administracións…)

Obxectivos
a) Mellorar as habilidades sociais cara o emprego e a propia autoestima cara a súa inserción
laboral.
b) Facilitar un coñecemento da formación, das costumes culturais e social da realidade
empresarial da comarca.
c) Mellorar as condicións de empregabilidade das persoas participantes.
d) Cualificar tecnoloxicamente as persoas do grupo cara a súa inserción laboral.